event image
Jak zapobiec rozwojowi nikotynizmu u dzieci i młodzieży w Polsce
event image
Trójmiejskie dni diabetologiczne - konferencja na rzecz zintegrowanej opieki i edukacji
event image
IV Forum Depresji 2024
event image
II Forum Depresji 2022 cz.2
event image
II Forum Depresji 2022 cz.1
event image
Debata poświęcona profilaktyce POChP, redukcji narażenia na czynniki ryzyka, organizowana w ramach Międzynarodowych Dni Walki z Chorobami Płuc