Choroby rzadkie i ultrarzadkie w codziennej praktyce lekarskiej [województwa: kujawsko-pomorskie i opolskie] (23.03.2022)

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru
Choroby rzadkie i ultrarzadkie w codziennej praktyce lekarskiej [województwa: kujawsko-pomorskie i opolskie],
które odbyło się w środę, 23 marca.

Miłego oglądania!

Materiał video przeznaczony jest wyłącznie dla lekarzy w rozumieniu art. 2 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty, którzy posiadają aktywne konto użytkownika i są zalogowani na portalu www.e-medycyna.pl. Jednocześnie poniższy materiał, jako przedmiot praw autorskich przysługujących Unique Work Sp. z o.o., Sp. k., jest objęty ochroną prawną, w związku z czym wszelkie naruszenia praw autorskich do niniejszego materiału, w tym jego kopiowanie, przerabianie i udostępnianie podmiotom trzecim, nieuprawnionym do zapoznania się z treścią materiału, stanowią przykład naruszenia prawa, rodzący odpowiedzialność prawną po stronie podmiotu naruszającego.